THÔNG BÁO: Vòng Sơ các loại Hội thi “Olympic giờ Anh học tập sinh, sinh viên toàn quốc” lần trang bị VI sẽ bước đầu sớm nhất vào tháng 5/2024

Bạn đang xem: Down cách đọc

Ở bài bác trước bọn họ đã mày mò cách phân phát âm phụ âm /t/, từ bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách phạt âm phụ âm /d/, cặp âm của âm bọn họ học ở bài bác trước nhé!

*

Phụ âm /d/ trong giờ Anh

1. Bí quyết phát âm phụ âm /d/ trong tiếng Anh:

Hướng dẫn chung:

Bước 1: Đặt khía cạnh lưỡi bên dưới lợi hàm trên để ngăn luồng khí vào miệng, ngạc mềm được nâng lên. Sau đóbật táo bạo luồng khí thoát ra khỏi miệng.

Chú ý: rung dây thanh trong trong cổ họng khi phát âm.

Các bạn hãy xem lý giải phát âm âm /t/ kỹ rộng ở clip dưới trên đây nhé:


Video lý giải phát âm âm /d/ trong giờ đồng hồ Anh

2. Bài bác tập phân phát âm âm /t/:

1

Door

/dɔːr/
2Down/daʊn/
3Head/hed/
4Dinner/ˈdɪnər/
5Address/əˈdres/
6Food/fuːd/
7Ready/ˈredi/
8

Lady

/ˈleɪdi/

3. Biện pháp đọc phụ âm D trong tiếng Anh:

a.D thường được vạc âm đọc là /d/ lúc nó mở đầu một âm tiết:

Ví dụ:

Decorate = /ˈdekəreɪt/

Dedicate = /ˈdedɪkeɪt/

b.sau D là U thìsẽ được phân phát âm là /dʒ/:

Graduate = /ˈgrædʒueɪt/

Module = /ˈmɑːdʒuːl/

Procedure =/prəˈsiːdʒər/

c.D thường câm trong những từ:

Handkerchief /ˈhæŋkərtʃiːf/

Sandwich /ˈsænwɪdʒ/

Wednesday /ˈwenzdeɪ/

d.Khi động từ hoàn thành bằng đuôi ed, chữ D được đọc là /id/ lúc trước đuôi ed là âm /t/, /d/

added /ˈædɪd/

interested /ˈɪntrɪstɪd/

wanted /ˈwɑːntɪd/

e.Khi hễ từ quá khứ ngừng bằng đuôi ed, chữ D được gọi là /t/ khi trước đuôi ed là một trong những âm vô thanh: /p/, /k/, /θ/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/

brushed /brʌʃt/

laughed /læft/

reached /riːtʃt/

g.Khi đụng từ ngừng bằng đuôi ed, chữ D được gọi là /d/ lúc trước đuôi ed là một trong âm hữu thanh


*

*

*

*
View&noscript=1" alt="*">