i
Phone 14 Pro Max
là chiếc điện thoại thông minh số 1 trên thị trường hiện nay. Với nhiều tính năng khá nổi bật và technology hiện đại, bọn chúng là thành phầm làm hài lòng ngay cả những người dùng khó tính nhất. Trong những tính năng hấp dẫn trên i
Phone 14 Pro Max là Dynamic Island. Đây là nhân tài cực lôi cuốn được update dòng điện thoại mới nhất của nhà Apple. Để hiểu rõ hơn về tính năng độc đáo này, dưới đây là cách nhảy Dynamic Island bên trên i
Phone 14 Pro Max của công ty đơn giản nhất.

Bạn đang xem: Cách cài dynamic island


X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=oq
Obx
Fr
KFQq
IQVr
GJO1k%2F20240617%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240617T190454Z&X-Amz-Signed
X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=oq
Obx
Fr
KFQq
IQVr
GJO1k%2F20240617%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240617T190454Z&X-Amz-Signed
X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=oq
Obx
Fr
KFQq
IQVr
GJO1k%2F20240617%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240617T190454Z&X-Amz-Signed
Headers=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Signature=249bec558033d1ec2e9c1aa495f1ea09e7aaa7c12d3694aef835e71d5c9dc2cd 600w" alt="*">